Margrethe Rød følte seg som et meieri :)

Det var det hun sa, at hun følte seg som et meieri etter fødselen 🙂
Også en måte å si det på, men hun var jo en melkeprodusent akkurat som mange andre mødre i hele verden.
I serien Happy Day med Jan Thomas er en av de som skal få en make-over. Jan bruker fiolett farge rundt øynene, som er en av mine favorittfarger!

Bilde fra dagbladet.no Foto: Thomas Rasmus Skaug

Se filmsnutten av Margrethe HER

Forresten så er det en ny studie på gang om spedbarn og når man bør introdusere fast føde.
Kanskje er det slik at fullamming frem til 6 mnd ikke er det beste likevel….
Studien ønsker å undersøke om introduksjon av enkelte matvarer tidlig i spedbarnsfasen (i tillegg til amming) kan ha en forebyggende effekt på utvikling av matvareallergi. Vil du lese mer om det kan du lese artikkelen i bladet til astma- og allergiforbundet. Du kan printe ut pdf-en!

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Her er teksten til en annen artikkel i bladet til astma- og allergiforbundet:
Skrevet av lege Ragnhild Halvorsen
«Norge er det eneste lan-det i Norden som anbefaler fullamming i 6 måneder og begrunner det med å forebygge allergi. Nå viser ny forskning at det kanskje snarer øker risikoen for å utvikle allergi.Anbefalingene fra WHO om ful-lamming i 6 måneder ble imple-mentert i de norske retningslin-jene i 2005. WHOs anbefalinger bygger bl.a. på en Cochrane review fra 2004 som viser til en signifikant reduksjon i mage-tarminfeksjoner hos spedbarn som fullammes i 6 måneder. Det er en fullt ut forståelig og helt nødvendig an-befaling på verdensbasis der infeksjo-ner er hovedproblemet og ikke allergi. I den vestlige verden der tilgangen på rent drikkevann er sikret og infeksjons-presset er vesentlig mindre enn i den 3. verden har allergisykdommer seilt opp som folkesykdom nr 1 blant barn – og mer eller mindre velfunderte råd for å forebygge allergi gis.

Velment men feil?
Man har lenge trodd at å unngå visse høyallergene matvarer hele første leveår både for mor og barn kunne redusere risikoen for utvikling av allergi hos barnet. I 1970 og -80 årene ble ammende mødre anbefalt å unngå
matvarer som for eksempel egg og fisk så lenge de ammet i tillegg til at barnet ikke skulle få disse matvarene
hele første leveåret. Dette rådet viste seg å være uheldig – flere studier fra
1990 og 2000-årene har vist at slike råd snarere økte risikoen for utvikling av allergi hos barnet.
Norge er det eneste landet i Norden som anbefaler fullamming i 6 måneder og begrunner det med
å forebygge allergi/matallergi.
Våre naboland anbefaler fullamming i minst 4 måneder og deretter innføring av fast
føde hvilket er det eneste rådet som har støtte i litteraturen når det gjelder allergiforebygging.
Når det nå er publisert en studie i tidsskriftet Pediatrics som peker på at fullamming i 6 måneder snarere øker
enn reduserer risikoen for matallergi er det ikke overraskende. Utvikling av toleranse og derved muligheten for å tåle den maten vi spiser er avhengig av at kroppen møter og gjenkjenner
allergenene i maten allerede i første leveår. Når det eksakt riktige tidspunktet er for å innføre de forskjellige
matvarene vet vi ikke, men mye tyder på at å vente hele 6 måneder blir for lenge. En annen viktig faktor
er at spedbarnet allerede ved 3–4 måneders alder er åpen for å prøve ut nye smaker, hvis det bare får maten
presentert via brystet for lenge blir det vanskeligere å få det til å akseptere annen mat enn morsmelk. Dette er vist i mange studier og er også erfaringen til svært mange helsesøstre, helsestasjons- og barneleger.
Når dette er sagt er det viktig å presisere fordelene ved å amme hele første leveåret for å kunne introdusere
nye matvarer sammen med morsmelken – dette er noe de aller fleste som arbeider med spedbarn kan
være enige om, uenigheten ligger bare i hvor lenge morsmelken skal være eneste ernæring. WHO skal gi
retningslinjer for hele jordens befolkning – helsemyndighetene i Norge skal se på forholdene i vårt land. Tiden
er inne for å revidere anbefalingene fra 2005.»

Bilde hentet fra www.naaf.no


………………………………………………………………………………………………………………………………..

Publisert under Ammende, Barn

Comments are closed.

Om bloggenHei! Jeg heter Tina Helen Hamelten og er utdannet klinisk ernæringsfysiolog. Dette er en blogg om ernæring. Jeg er opptatt av sammenhengen mellom kosthold og helse og skal dele kunnskap, erfaring og tanker rundt temaet ernæring med dere + litt om trening/sport selvfølgelig.

Blogger

Her kommer det en liste over blogger jeg liker!